infrarood cabines gezond

Informatie over infrarood cabines

Het is altijd prettig om de warmte van de zon op jouw huid te voelen. Met een infrarood cabine kan dit op ieder tijdstip, zelfs in de donkere wintermaanden. De straling van de zon is verdeeld in ultraviolette, zichtbare en infrarood straling. De infrarode straling is het warme deel van het zonnespectrum. Het lichaam wordt in de infrarood cabine door de infrarood straling rechtstreeks verwarmd, niet omdat de omgeving warmer wordt zoals in de sauna het geval is. Dit effect wordt dieptewarmte genoemd. In vergelijking met de warmte in een sauna, wordt de warmte in een infrarood cabine als minder benauwd ervaren.

Infraroodstraling

Infrarood straling is verdeeld in drie golflengtes:

  • korte golf infrarood (IR- A)
  • middengolf infrarood (IR- B)
  • lange golf infrarood (IR- C)

Sommige infrarood cabines maken gebruik van elementen met straling uit het korte golfbereik en andere cabines gebruiken elementen met straling uit het midden- en lange golfbereik. De verschillende golflengtes kunnen een andere uitwerking op het lichaam hebben.