Aangepaste beheersmaatregelen zwembaden

  • Home
  • Nieuws
  • Aangepaste beheersmaatregelen zwembaden

Aangepaste beheersmaatregelen zwembaden

Door de verspreiding van het corona-virus zijn/worden zwembaden gesloten. Als er in het gebouw (bijna) geen bezoekers zijn en het drinkwater daarom bijna niet wordt gebruikt, krijgen we te maken met stilstand van water in de installatie. Door stilstand van het water in de leidingen zal de kwaliteit van het drinkwater snel verslechteren. In bepaalde omstandigheden, met name een hoge omgevingstemperatuur, kunnen Legionellabacteriën zich snel ontwikkelen. Als, hopelijk binnen een korte periode, de bezoekers weer komen, kunnen zich besmettingshaarden ontwikkeld hebben die achteraf lastig te bestrijden zijn. De uitvoer van een correctieve thermische of chemische desinfectie is kostbaar, terwijl de bezoekers er hinder van kunnen ondervinden. Tot zover het drinkwater, voor het zwemwater geldt een soortgelijk verhaal. In het zwemwater willen we (letterlijk en figuurlijk) zo min mogelijk energie steken, maar we willen de zwemwaterkwaliteit wel weer spoedig op peil hebben als de zwembaden weer open kunnen en ook geen nadelige effecten op de langere termijn ondervinden. De belangrijkste aandachtspunten bij het beheer van zwem- en drinkwaterinstallaties in deze bijzondere situatie zijn hieronder weergegeven.

Leidingwaterinstallaties in zwemlocaties:

• Verlaag de temperatuur van verwarmingsinstallaties in ongebruikte delen, of zet deze uit. Ten aanzien van de zwemzalen: Let op dat er geen condensvorming plaatsvindt. Zorg er voor dat het verschil luchttemperatuur en temperatuur zwemwater gelijk wordt gehouden met de huidige waarde.

• Spoelen installatie, ga als volgt te werk:

1) Controleer ruimte temperatuur (daar waar de leidingen lopen) in de tijdelijke koelere situatie;

a. Bij omgevingstemperatuur >25°C: dagelijks tappunten spoelen
b. Bij omgevingstemperatuur <25°C: wekelijks spoelen van de tappunten is voldoende
NB) De praktijk leert dat het verstandig is bij temperaturen tussen de 20-25°C de tappunten ook al dagelijks te spoelen.

2) Het spoelen uitvoeren volgens protocol beheersplan

3) Preventieve thermische desinfectie volgens beheersplan

4) Verdeel de spoeltaken over de dagen van de week, zodat hoofdleidingen t.b.v. koud water dagelijks doorstroomd zijn

• Eventueel kan de circulatiepomp van het warmwatercirculatiesysteem uitgezet worden, zodat energie wordt bespaard en minder opwarming van de omgeving plaatsvindt. De circulatiepomp moet minimaal wekelijks tijdens het spoelen van tappunten weer worden aangezet, zodat een thermische desinfectie van het warmwaterleidingnet wordt gerealiseerd.

Zwembadwaterinstallaties:

• Filters (zandfilters en ureum reductor) terugspoelen (4-6 minuten met 20-25% bedexpansie)
• Indien mogelijk rondpompdebiet verlagen (nachtstand of iets dergelijks, NIET stilzetten). Eventuele vlokmiddel- en bicarbonaatdosering ook verlagen.
• Dosering zuur en chloor handhaven (eventueel kan chloor iets lager ingeregeld worden; wel >0,5 mg/L!). Metingen uitvoeren zo vaak als nodig is om te kunnen garanderen dat waarden niet te ver gaan afwijken van het setpoint (doorgaans zal 2-3x per week voldoende zijn)
• UV-lamp kan uitgeschakeld worden, deze heeft geen toegevoegde waarde meer als er geen zwemmers zijn.
• Temperatuur badwater verlagen indien constructie dit toelaat. (verschil luchttemperatuur en temperatuur zwemwater gelijk houden met huidige waarde).
• Frequentie van terugspoelen van het filter kan terug naar 1x per 2 weken (tenzij drukval over het filter te ver oploopt).
• Speelelementen (slang/stortdouche/glijbaan/beluchting van whirlpool/ etc.): dagelijks enkele keren in bedrijfstellen.
• Overige beheerstaken uit legionella beheersplan aanhouden.
• Wees alert dat onder deze uitzonderlijke omstandigheden mogelijk leidingen komen stil te staan die anders nooit stilstaan. Deze minimaal wekelijks met chloorhoudend water laten doorstromen.
• Noteren van standen (verbruik chemicaliën, watermeterstand, etc) wekelijks blijven noteren.
bron: C-Mark.nl
 

Share our website